Wedstrijdreglement najaarsactie BMB Bouwmaterialen 2023

 

 1. In onderstaand wedstrijdreglement worden de hierna gebruikte begrippen als volgt gedefinieerd:
  a. Actie: de najaarsactie georganiseerd door BMB Bouwmaterialen gedurende de periode van 01-09-2023 en 31-12-2023
  b. Reischeque: een reischeque uitgegeven door Sunweb Group (sunweb.be) (BE0627.969.387). De waarde van de reischeque is een bedrag incl. BTW
  c. Netto gefactureerde omzet: de waarde van de geleverde en volledig factureerde goederen in de vooropgesteld periode. Dit is de waarde excl. BTW.

 2. De actie wordt uitgeschreven door: BMB Bouwmaterialen (BE0421.683.744), D’Herbouvillekaai 50, 2020 Antwerpen, België.

 3. De actie houdt in dat de klant kans maakt op een reischeque als hij een door BMB bepaalde omzetdoelstelling haalt in de periode van 01-09-2023 t.e.m. 31-12-2023. Per klant zijn er 3 verschillende doelstellingen bepaald.
  a. Indien de klant de 1ste doelstelling behaalt, maakt hij kans op een reischeque twv €2500 (incl. BTW).
  b. Indien de klant de 2de doelstelling behaalt, maakt hij kans op een reischeque twv €5000 (incl. BTW).
  c. Indien de klant de 3de (en hoogste) doelstelling behaalt, maakt hij kans op een reischeque van €12.500 (incl. BTW)

 4. De klant wordt op regelmatige basis (+/- 2 maal per maand) op de hoogte gebracht per e-mail van de tot dan gerealiseerde gefactureerde omzet t.o.v. de verschillende doelstellingen.

 5. De omzetdoelstellingen zijn in euro en excl. BTW

 6. De netto gefactureerde omzet wordt berekend over de periode 01-09-2023 t.e.m. 31-12-2023.

 7. Bestellingen die binnen de actieperiode bij BMB worden gedaan, maar niet binnen deze periode zijn gefactureerd, worden niet meegerekend bij de netto gefactureerde omzet.

 8. De actie is exclusief toegankelijk voor professionele klanten met een BTW nummer en gevestigd op Belgisch grondgebied.

 9. De klant heeft ten allen tijden het recht om zich uit te schrijven uit de actie.

 10. Een klant met uniek BTW nummer kan één mogelijke reischeque winnen. De grootte van de reischeque hangt af van de behaalde omzet in september tot en met eind december 2023.

 11. BMB behoudt zich het recht voor om de actie eenzijdig en zonder opgave van redenen of voorafgaande kennisgeving te wijzigen of te beëindigen. In geval van wijziging of beëindiging van de actie zal hiervan mededeling worden gedaan.

 12. BMB Bouwmaterialen geeft zich het recht om de reischeque niet uit te keren aan de winnaar in geval BMB Bouwmaterialen kan aantonen dat de overeengekomen betalingsvoorwaarden, ondermeer via de algemene verkoopsvoorwaarden van BMB Bouwmaterialen, niet werden nageleefd. Dergelijke weigering dient niet vooraf te worden gecommuniceerd.

 13. BMB Bouwmaterialen volgt de wettelijke verplichting inzake het opmaken van fiscale attesten bij afgeleverde geschenken.

 14. De trekking vindt plaats in januari 2024 door een deurwaarder waarna de winnaars worden bekend gemaakt.

 15. Door deelname aan de actie verklaart de deelnemer akkoord te gaan met dit wedstrijdreglement.